AURA-OKULARY R. BISCHA - www.cyberneton.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

AURA-OKULARY R. BISCHA

AURA i PSYCHOTRONIKA

AURA-OKULARY    R.  Bischa
do samodzielnej nauki widzenia AURY wokół ludzi i Energii Wyższych
oraz terapii antystresowej, synchronizacji półkulowej i energetyzacji.OPIS:  w oprawę typu gogle są wmontowane dwie podłużne płytki ze specjalnego szkła.

Oprawa jest uniwersalna i mieszczą się pod nią zwykłe okulary.


 

Aura-Okulary są stosowane od 1986 r. przez kilka tysięcy  psychotroników na całym świecie.  
Broszura-samouczek zawiera ćwiczenia z rysunkami oraz omawia fazy ćwiczeń i wszystkie składowe AURY.  
Metodyka ćwiczeń obejmuje 1-dniowe zajęcia własne, które są wydobyciem aktualnie posiadanych możliwości widzenia AURY oraz opis dalszych ćwiczeń rozwijających widzenie AURY.  
Raz odkryte-wypracowane umiejętności nie przepadają nigdy.
Osoby widzące AURĘ przywołują swoje umiejętności wtedy, kiedy chcą.
 
Osoby o słabych możliwościach potrafią opanować widzenie poświaty całej AURY, jak i Aur eterycznych oraz niektórych zjawisk eterycznych.  

Osoby o możliwościach dobrych i bardzo dobrych, których jest ok. 40% potrafią opanować widzenie części lub wszystkich niżej wymienionych składników AURY (wielu Aur składowych) w barwach dopełniających lub w pełnej palecie barw:
 
> Fluid mesmeryczny w formie smug wychodzących z rąk.
> Przepływy energii pranicznej białej lub kolorowej.
> Sobowtór eteryczny w formie mgiełki przy skórze.
> Aura eteryczna o grubości ok. 3 cm lub więcej.
> Aura bioplazmatyczna o grubości ok. 10÷15 cm.
> Aura otaczająca przedmioty kultu religijnego.
> Aura tworząca się po naenergetyzowaniu żywności i przedmiotów za pomocą bioenergii, modlitw i specjalnych mantr hinduskich.
> Warstwy i składniki  eteryczne, astralne, mentalne, duchowe;

> Zjawiska auryczne, takie jak np. wstęgi miłości i zależności uczuciowych w formie smug świetlnych łączących czakry małżonków,  kochanków.
> Auryczne systemy zaczepno-obronno-komunikacyjne, opisane w książce „Światło życia”: ludzie bronią się za pomocą kolczastych pancerzy, a manipulują innymi ludźmi wysuwanymi na odległość mackami, haczykami.
> Myślokształty - każda myśl może być widziana jako przestrzenny, barwny obraz;     
> Mantrokształty - świetlne obrazy powstające podczas intonacji mantr indyjskich.      
> Kanały energetyczne – pionowe „rury” nad głową.
> Energie duchowe - podczas intonacji Imion Devów tworzą się przestrzenne filmy i hologramy. Towarzyszą im przekazy duchowe z Kronik Akasha lub bezpośrednio z Wyższego Wymiaru Duchowego.

To, co odczytuje się z AURY jest zawarte w kształtach, barwach i obrazach.

 
* * * * * * * *
 
 

Aura-Okulary mogą być stosowane tylko do celów: edukacyjnych, informacyjnych, badań i eksperymentów naukowych. Stosowanie Aura-Okularów w praktyce odbywa się na własną odpowiedzialność osoby stosującej. Wykluczone jest stosowanie Aura-Okularów niezgodnie z przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją. Wykluczone jest stosowanie Aura-Okularów przez osoby: - z ciężkimi schorzeniami wzroku;  - z dysfunkcjami układu nerwowego i uszkodzeniami mózgu;  - chore psychicznie;  - z epilepsją.
  


*****

www.cyberneton.pl

Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!


 

www.cyberneton.pl      All rights reserved!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego