WODA ŻYWA - www.cyberneton.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

WODA ŻYWA

AURA i PSYCHOTRONIKA

GENETATORY  WODY  ŻYWEJ:

  
Komplet składa się z dwóch  zalaminowanych etykiet, które przymocowuje się taśmą do dwóch słoików 1 litrowych.

1/    108  razy  Mantra  "AUM"
  


2/   108  razy  Mantra  "AUM TAT SAT"
 


MOCOWANIE GENERATORÓW: dwa zalaminowane arkusze przykleja się do dwóch litrowych słoików za pomocą wąskiej taśmy samoprzylepnej.

*****
 

PROGRAMOWANIE  MOLEKUŁ  WODY, CZYLI  CIEKŁEGO  KRYSZTAŁU  WODY
za pomocą mantry  "AUM"  i  mantry  „AUM TAT SAT”:


Wlej do słoików wodę. Używaj dobrej jakości wody źródlanej, bez zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, najlepiej wody wypływającej prosto ze skały - taka woda posiada doskonałą strukturę krystaliczną i dobry "redox". Dobrą wodę źródlaną powinno się przewozić tylko w naczyniach szklanych i zabezpieczyć ją przed natlenianiem się.
Od biedy można używać wody źródlanej z marketu, pakowanej w butelki plastikowe, ale taka woda ma zdecydowanie słabszą jakość.

Wlej wodę do słoików z naklejonymi Generatorami.
MANTRA naklejona na słoik przekazuje wodzie wibracje MANTRY!
Pozostaw słoiki na ok. 6 godzin, a najlepiej na całą noc. Nazajutrz ujmij słoik w dłonie i intonuj mantrę dla wzmocnienia pozytywnych wibracji, które woda
już uzyskała, dzięki działaniu generatora.

a/ Intonuj przez kilka minut mantrę "AUM" trzymając w dłoniach słoik z Generatorem "AUM".  
b/ I
ntonuj przez kilka minut mantrę "AUM TAT SAT" trzymając w dłoniach słoik z Generatorem "AUM TAT SAT"
.  
Struktura krystaliczna wody zostaje wzbogacona za pomocą wibracji mantry! Otrzymujemy doskonałej jakości "Wodę Żywą", której wartość znacznie przekracza wartość zwykłej wody!
Intonując MANTRĘ, wzmacniasz pozytywne wibracje, które nadała wodzie MANTRA naklejona na słoik!

 

Jeśli nie masz wody źródlanej, użyj wody wodociągowej przefiltrowanej i zagotowanej.
Wlej do słoika zagotowaną wodę i pozostaw pod przykryciem do ostygnięcia. Proces gotowania wody "kasuje" w pewnym zakresie jej poprzednią strukturę krystaliczną.
Intonuj mantrę trzymając słoik w dłoniach, podobnie jak w punkcie  a/  i  b/.

Intonując MANTRĘ, wzmacniasz pozytywne wibracje, które nadała wodzie MANTRA naklejona na słoik!

*****

Opisany powyżej sposób otrzymywania "Wody Żywej" odkrył Remigiusz Bisch posługując się widzeniem AURY. Efekty picia tej wody zauważysz szybko w postaci większego spokoju wewnętrznego i większej zdolności pojmowania transcendentalnych prawd duchowych!
Osoby praktykujące widzenie AURY oglądają aurę i zjawiska auryczne, wytwarzające się wokół słoika z wodą podczas intonowania tych mantr!
AURĘ tak naenergetyzowanej wody można nie tylko zobaczyć, ale i namacalnie odczuć!
Efekt naenergetyzowania i powiększenia aury, uzyskany za pomocą intonowania mantry, utrzymuje się od ok. jednej godziny do kilku, a nawet kilkudziesięciu godzin.

*****
Poniżej znajduje się opis z Warsztatów Widzenia AURY,
mający ukazać, jak cenne jest intonowanie mantry "AUM".
 
OPIS  "Mantrokształtów", czyli przestrzennych obrazów,  
tworzących się wokół człowieka podczas  intonowania Mantry  AUM:


Mantrę "AUM" można podzielić na trzy fazy:

I - Przygotowawcza, reprezentująca pierwszą fazę Stworzenia Wszechświata -gdy dźwięczy litera "A" -pomieszczenie wypełnia świetlisty obłok, a przed osobą intonującą pojawia się kształt przypominający ogromny owoc granatu indyjskiego bez łupiny, w świetlistych barwach złocisto- granatowo-fioletowych;
II - Kosmiczne Bang - w momencie przejścia z "A" w "U" owoc granatu eksploduje ferią świetlistych, promienistych barw. Na poziomie umysłu ludzkiego oznacza to burzenie starego, wypaczonego, skostniałego "ego";
III - nastanie  Świadomości Wyższej - po eksplozji, gdy intonujemy zgłoskę "M", rozpościera się na całą halę świetlista mgławica, która przemienia AURY uczestników seansu! Tym zjawiskom świetlnym towarzyszą odczucia ogromnej przemiany duchowej!
Umysł zostaje opromieniony, oczyszczony światłem Absolutu i przyjmuje płynący z Absolutu duchowy przekaz, gdy tylko zechcesz się z Nim zharmonizować!

*****

"Na początku było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga i Bogiem było SŁOWO"! Tak brzmi pierwszy werset Ewangelii Św. Jana. Otwórz chrześcijańską Biblię i sprawdź! Święty Jan zapożyczył to zdanie od Greków, a Grecy od Hindusów!
Dla Jogów powyższe zdanie oznacza to samo! "AUM" jest tym przedwiecznym "SŁOWEM", za pomocą którego TAT (Absolut) stwarza wszechświat materialny, a później niszczy go, by stworzyć nowe "Jądro". Cykl stwarzania i niszczenia wszechświata materialnego powtarza się, aż do zakończenia tzw. „Biegu Samsary”.
Intonując mantrę AUM oczyszczasz swój umysł i stajesz się zdolny przyjmować oświecający przekaz duchowy spływający z TAT (Absolutu)! Powracasz do Absolutu, do swego domu, od którego odłączyłeś się u zarania dziejów jako „czysta dusza” i do którego kiedyś zagubiłeś drogę!

*****
Znaczenie  Mantry  "AUM TAT SAT":

TAT - to sanskrycka nazwa Absolutu;
SAT - to przemieniająca, oświecająca duchowa energia, emanująca z TAT (Absolutu).

*****

Twórcą Generatorów „AUM” i „AUM TAT SAT” i metody ich stosowania jest praktyk w dziedzinie postrzegania zjawisk aurycznych - Remigiusz Bisch.    

 

*****
 

www.cyberneton.pl
Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!


www.cyberneton.pl      All rights reserved!
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego